هر گونه معالجه و مداوا به كمك آب را مي توان هيدروتراپي دانست. امروزه هيدروتراپي اغلب به شيوه اي از معالجه گفته مي شود كه در آن اجراي حركات و نرمشهاي خاص در آب مدنظر باشد. اساس اين نوع معالجه ، سبك شدن بدن هنگام غوطه وري در آب است و به همين دليل بيمار قادر مي گردد مفاصل و اندامهاي خود را با صرف نيروي كمتري به حركت درآورد و در اين حال چون فشار بدن روي مفاصل  كاهش مي يابد در اجراي حركات درد كمتري نيز احساس مي شود. علاوه بر اين آب از چنان خاصيت نشاط انگيز و فرح بخشي برخوردار است كه شوق لازم براي تمرين ، تكرار و اجراي حركات را به بيمار مي بخشد. هيدروتراپي عمومي در اين روش به طور معمول تمام بدن بيمار ( به جز سر و گردن ) در آب قرار مي گيرد. هيدروتراپي عضوي در اين روش فقط عضوي كه دچار عارضه شده است در آب قرار مي گيرد. چند نکته مهم در هيدروتراپي : برای اینکه از هر برنامه ورزشی بیشترین استفاده را ببرید باید برنامه خود را با توجه به نكات زیر تنظیم کنید. ۱. افرادي كه داراي هرنوع مشکل عمده جسمی مانند: دردهای عضلانی يا مفصلي ، آرتروز هستند بايد با پزشك و مربي خود اين مساله را در ميان بگذارند . ۲.در طول هفته مابين 2 تا 3 جلسه به تمرين بپردازيد . ۳. حرکات بايد متنوع باشد چرا كه نوع حرکاتی که انجام آن می شود تعیین کننده تاثیر آنها بر بدن افراد مي باشد . باید به چند نوع حرکت مختلف پرداخت تا عضلات بیشتری را تقویت كرد . ۴. تعداد حرکت از ۵ تا ۸ مرتبه تکرار در نظر بگيريد . ۵. در حركاتي كه بايد كشش اجرا شود پيشنهاد مي گردد ۲۰ تا ۳۰ ثانیه كشش را انجام دهيد . ۶. اجراي چند حرکت کششي نرم قبل از وارد شدن در داخل آب استخربراي گرم كردن انجام دهيد.