شنای موزون Synchronized Swimming این ورزش نیازمند قدرت و در عین حال ظرافت بسیار بالائى است و تنها زمانى که با مهارت هاى بسیار مشکل دیگر همراه شود جذابتر و زیباتر خواهد بود.ممکن است که گاهى به این ورزش ژیمناستیک آبى نیز اطلاق شود. انواع مختلف شناى موزون: این ورزش از دو بخش تشکیل شده است Routine و  Figures Routine : این بخش مى‌تواند به ۴ روش انجام شود.  Soldانفرادی، Duetدو نفره، Trioسه نفره، Teamتیمی که مى‌تواند ۴ یا۸ نفره باشد. بخش Routine نیازمند توان تنفسی، قدرت، سرعت، پویائى و کمى استعداد هنرى است. Figures : این بخش که نیاز به کنترل خوبى داشته و فرد باید شکل و فرم صحیحى را به نمایش بگذارد.   تاریخچهٔ شناى موزون: این ورزش در سال ۱۹۳۹ به‌عنوان یک ورزش در سطح دانشگاهی برگزار شد و در سال ۱۹۴۰ عمومیت بیشترى پیدا کرد و به خارج از محدودهٔ دانشگاهها راه یافت. در سال ۱۹۴۵ قوانین بین المللى در مورد رقابتهاى دو نفره (Duet) و تیمى (Team)توسط فینا شکل گرفت و در سال ۱۹۸۴ در رقابتهاى انفرادى (Sold) و دونفره (Duet) مدلهاى فراوانى کسب شد. قضاوت و داورى در شناى موزون براساس داورى از نظر تکنیکى شامل تعادل (بالانس)، زمان‌بندی، انعطاف پذیرى و کنترل است. داورى از نظر هنرى نیز بر پایهٔ میزان دشواری حرکت، مدت زمان زیر آب‌ ماندن، وزنى از بدن که بالاى سطح آب نگه داشته مى‌شود، میزان پیچیدگى الگوها و میزان وزین بودن و ظریف بودن حرکات استوار است. هیئت داوران از ۱۰داور متخصص و مجرب تشکیل شده است. امتیازبندى در این ورزش بسیار شبیه به حرکات اسکیت است و میزان اختلاف بین رتبهٔ اول و دوم مى‌تواند یک صدم امتیاز باشد. واقعیتهایى در زمینهٔ شناى موزون: فرد نباید با کف استخر تماس داشته باشد. راه رفتن، ایستادن و فشار دادن به کف استخر ممنوع بوده و در صورت عدم انجام آن فرد ۲ امتیاز جریمه مى‌شود. شناگر باید بتواند شانه‌هاى خود را بیرون از آب حفظ کند و براى این کار باید پاهاى خود را به روش مخصوصى به نام روش (Eggbeater) یا همزن حرکت دهد. چشمهاى شناگر در زیر آب باز است با مشاهده از زیر اب فرد مى‌تواند حرکات هم‌گروهى خود را ببیند و خود را با بقیه هم‌گام سازد تا حرکات موزون و مخصوصى شکل گیرد. افراد مى‌توانند از طریق بلندگوهائى که در زیر آب نصب شده صداى موزیک را بشنوند. از بین همهٔ تجهیزات موردنیاز، سینوس بند از همه مهمتر است و فرد با به کارگیرى آن از ورود آب به بینى خود جلوگیرى مى‌نماید. در بخش Routine پنج دقیقه‌ای، یک فرد ممکن است به مدت یک دقیقه بدون اینکه نفس‌گیرى کند زیر آب بماند و در این مدت به طور همزمان از حرکات دست‌ها و پاها براى معلق نگه داشتن خود روی آب استفاده نماید. شناگران حرفه‌اى شناى موزون معمولاً ۶ روز در هفته و هر روز به مدت ۸ ساعت تمرین مى‌کنند.قسمت اعظم زمان تمرین در داخل آب است و بقیه زمان اختصاص به تمرینات بدنسازى و سرعتى دارد. روشى که مى توان با آن پاها را بیرون از آب نگه داشته و حفظ کرد به کمک حرکت دست‌ها صورت مى گیرد. این کار اگرچه بسیار سخت و مشکل است اما پس از اینکه فرد توانست مهارت و قدرت لازم را در انجام آن کسب کند در مى یابد که این حرکت به عنوان پایهٔ شناى موزون در همهٔ حرکات مورد استفاده قرار مى‌گیرد. مدت زمان بخش تیمى ۴-۵ دقیقه، دو نفره و سه نفره ۳-۴ دقیقه و انفرادى ۲-۳ دقیقه است. Deck work : فرد قبل از اینکه در داخل آب حرکات را شروع نماید، در بیرون از آب یکسرى حرکات را انجام مى دهد که توسط هیئت داوران به عنوان امتیاز ثبت نمى شود. swim.ir