Neda-Azizi-634-شهرما-جدیدjpg بر اساس یافته ها و تحقیقات انجام شده، محققان بر این باورند که انجام حرکات ورزشی موزون در برخی از رشته های ورزشی، همچون شنا، به میزان قابل ملاحظه ای تمرکز و افزایش هوشیاری حواس را بالا میبرد، چراکه فرد در طول انجام حرکات مختلف ورزشی شنا، میبایست در آن واحد چندین فعالیت و ریتم مختلف را به طور صحیح و همزمان به انجام برساند و این هماهنگی اجرا در هوشیاری مغر و تمرکز حواس تاثیر بسزایی خواهد داشت. به همین دلیل انجام و آموزش حرکات درست ورزش شنا، به کودکان و نوجوانان جهت افزایش تمرکز و همچنین به افراد مسن جهت جلوگیری از بیماری آلزایمر بسیار توصیه شده است. گروه سلامتی ندا، با بهره گیری از مربیان و اساتید معتبر، اقدام به برگزاری دوره های مختلف آموزش شنا، سینکرونایز، آب درمانی و دوره های آمادگی نجات غریق، در قالب کلاس های خصوصی و عمومی نموده است.