آب درمانی

هر گونه معالجه و مداوا به كمك آب را مي توان هيدروتراپي دانست. امروزه هيدروتراپي اغلب به شيوه اي از معالجه گفته مي شود كه در آن اجراي حركات و نرمشهاي خاص در آب مدنظر باشد.

اساس اين نوع معالجه ، سبك شدن بدن هنگام غوطه وري در آب است و به همين دليل بيمار قادر مي گردد مفاصل و اندامهاي خود را با صرف نيروي كمتري به حركت درآورد و در اين حال چون فشار بدن روي مفاصل  كاهش مي يابد در اجراي حركات درد كمتري نيز احساس مي شود. علاوه بر اين آب از چنان خاصيت نشاط انگيز و فرح بخشي برخوردار است كه شوق لازم براي تمرين ، تكرار و اجراي حركات را به بيمار مي بخشد.

هيدروتراپي عمومي
در اين روش به طور معمول تمام بدن بيمار ( به جز سر و گردن ) در آب قرار مي گيرد.

هيدروتراپي عضوي
در اين روش فقط عضوي كه دچار عارضه شده است در آب قرار مي گيرد.

چند نکته مهم در هيدروتراپي :

برای اینکه از هر برنامه ورزشی بیشترین استفاده را ببرید باید برنامه خود را با توجه به نكات زیر تنظیم کنید.
۱. افرادي كه داراي هرنوع مشکل عمده جسمی مانند: دردهای عضلانی يا مفصلي ، آرتروز هستند بايد با پزشك و مربي خود اين مساله را در ميان بگذارند .
۲.در طول هفته مابين ۲ تا ۳ جلسه به تمرين بپردازيد .
۳. حرکات بايد متنوع باشد چرا كه نوع حرکاتی که انجام آن می شود تعیین کننده تاثیر آنها بر بدن افراد
مي باشد . باید به چند نوع حرکت مختلف پرداخت تا عضلات بیشتری را تقویت كرد .
۴. تعداد حرکت از ۵ تا ۸ مرتبه تکرار در نظر بگيريد .
۵. در حركاتي كه بايد كشش اجرا شود پيشنهاد مي گردد ۲۰ تا ۳۰ ثانیه كشش را انجام دهيد .
۶. اجراي چند حرکت کششي نرم قبل از وارد شدن در داخل آب استخربراي گرم كردن انجام دهيد.